ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rs. 999.00/-
1 سال
Rs. 999.00/-
1 سال
Rs. 1,199.00/-
1 سال
.xyz hot!
Rs. 1,085.00/-
1 سال
Rs. 1,285.00/-
1 سال
Rs. 1,495.00/-
1 سال
.info
Rs. 1,945.00/-
1 سال
Rs. 2,155.00/-
1 سال
Rs. 2,395.00/-
1 سال
.cloud
Rs. 1,999.00/-
1 سال
Rs. 1,999.00/-
1 سال
Rs. 1,999.00/-
1 سال
.online
Rs. 2,855.00/-
1 سال
Rs. 2,955.00/-
1 سال
Rs. 3,440.00/-
1 سال
.net
Rs. 1,299.00/-
1 سال
Rs. 1,499.00/-
1 سال
Rs. 1,499.00/-
1 سال
.org
Rs. 1,199.00/-
1 سال
Rs. 1,199.00/-
1 سال
Rs. 1,399.00/-
1 سال
.in
Rs. 699.00/-
1 سال
Rs. 699.00/-
1 سال
Rs. 799.00/-
1 سال
.co.in
Rs. 699.00/-
1 سال
Rs. 699.00/-
1 سال
Rs. 799.00/-
1 سال
.net.in
Rs. 699.00/-
1 سال
Rs. 699.00/-
1 سال
Rs. 799.00/-
1 سال
.org.in
Rs. 699.00/-
1 سال
Rs. 699.00/-
1 سال
Rs. 799.00/-
1 سال
.ind.in
Rs. 699.00/-
1 سال
Rs. 699.00/-
1 سال
Rs. 799.00/-
1 سال
.co
Rs. 2,199.00/-
1 سال
Rs. 2,499.00/-
1 سال
Rs. 2,499.00/-
1 سال
.biz
Rs. 1,595.00/-
1 سال
Rs. 1,695.00/-
1 سال
Rs. 1,985.00/-
1 سال
.blog
Rs. 2,199.00/-
1 سال
Rs. 2,199.00/-
1 سال
Rs. 2,199.00/-
1 سال
.asia
Rs. 1,199.00/-
1 سال
Rs. 1,299.00/-
1 سال
Rs. 1,299.00/-
1 سال
.eu
Rs. 655.00/-
1 سال
Rs. 705.00/-
1 سال
Rs. 705.00/-
1 سال
.top
Rs. 765.00/-
1 سال
Rs. 845.00/-
1 سال
Rs. 845.00/-
1 سال
.host
Rs. 7,105.00/-
1 سال
Rs. 7,505.00/-
1 سال
Rs. 8,780.00/-
1 سال
.website
Rs. 1,900.00/-
1 سال
Rs. 2,000.00/-
1 سال
Rs. 2,300.00/-
1 سال
.me
Rs. 2,435.00/-
1 سال
Rs. 2,315.00/-
1 سال
Rs. 3,115.00/-
1 سال
.bid
Rs. 2,340.00/-
1 سال
Rs. 2,440.00/-
1 سال
Rs. 2,825.00/-
1 سال
.gdn
Rs. 1,030.00/-
1 سال
Rs. 1,080.00/-
1 سال
Rs. 1,080.00/-
1 سال
.click
Rs. 1,025.00/-
1 سال
Rs. 1,125.00/-
1 سال
Rs. 1,300.00/-
1 سال
.us
Rs. 799.00/-
1 سال
Rs. 799.00/-
1 سال
Rs. 899.00/-
1 سال
.win
Rs. 2,340.00/-
1 سال
Rs. 980.00/-
1 سال
Rs. 1,025.00/-
1 سال
.news
Rs. 2,115.00/-
1 سال
Rs. 2,315.00/-
1 سال
Rs. 2,680.00/-
1 سال
.live
Rs. 2,115.00/-
1 سال
Rs. 2,215.00/-
1 سال
Rs. 2,580.00/-
1 سال
.desi
Rs. 1,290.00/-
1 سال
Rs. 1,340.00/-
1 سال
Rs. 1,340.00/-
1 سال
.global
Rs. 5,535.00/-
1 سال
Rs. 6,035.00/-
1 سال
Rs. 7,030.00/-
1 سال
.space
Rs. 1,770.00/-
1 سال
Rs. 1,820.00/-
1 سال
Rs. 1,820.00/-
1 سال
.भारत
Rs. 850.00/-
1 سال
Rs. 1,050.00/-
1 سال
Rs. 1,115.00/-
1 سال
.club
Rs. 1,580.00/-
1 سال
Rs. 1,780.00/-
1 سال
Rs. 2,020.00/-
1 سال
.ca
Rs. 1,135.00/-
1 سال
Rs. 1,185.00/-
1 سال
Rs. 1,185.00/-
1 سال
.in.net
Rs. 799.00/-
1 سال
Rs. 799.00/-
1 سال
Rs. 899.00/-
1 سال
.academy
Rs. 2,399.00/-
1 سال
Rs. 2,499.00/-
1 سال
Rs. 2,499.00/-
1 سال
.services
Rs. 2,460.00/-
1 سال
Rs. 2,560.00/-
1 سال
Rs. 3,010.00/-
1 سال
.com.co
Rs. 1,135.00/-
1 سال
Rs. 1,185.00/-
1 سال
Rs. 1,185.00/-
1 سال
.co.uk
Rs. 755.00/-
1 سال
N/A
Rs. 999.00/-
1 سال
.email
Rs. 1,995.00/-
1 سال
Rs. 2,095.00/-
1 سال
Rs. 2,415.00/-
1 سال
.group
Rs. 1,980.00/-
1 سال
Rs. 2,080.00/-
1 سال
Rs. 2,400.00/-
1 سال
.tech
Rs. 3,895.00/-
1 سال
Rs. 3,995.00/-
1 سال
Rs. 4,680.00/-
1 سال
.uk
Rs. 799.00/-
1 سال
N/A
Rs. 999.00/-
1 سال
.uk.com
Rs. 2,780.00/-
1 سال
Rs. 2,880.00/-
1 سال
Rs. 3,390.00/-
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains